Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
26. prosinec, úterý

682
Člen KC OF P. Burian předložil návrh stanoviska Koordinačního centra Občanského fóra k dosavadním opatřením Federální vlády ČSSR ve vztahu k činnosti StB. Návrh kritizující měkký postup federální vlády vůči Státní bezpečnosti vypracovali experti KC OF na bezpečnostní problematiku Jaroslav Procházka a Oldřich Hromádko [634, 644].

683
Letadlo SNB dopravilo do Bukurešti humanitární pomoc Občanského fóra: 6 tun zdravotnického materiálu, 1 t přikrývek, 3 t konzerv a 1,5 t sušeného mléka. Do Rumunska odletěli zástupci KC OF a Nezávislého tiskového střediska J. Kořán, J. Urban, M. Žantovský, J. Topol, J. Brabec, J. Ungr a Š. Pánek. Zástupci OF předali zásilku a vstoupili ve styk se zástupci Mezinárodního červeného kříže a československého velvyslanectví v Bukurešti. Letadlo OF odstartovalo ke zpátečnímu letu ve 14.22 a v 15.45 přistálo na ruzyňském letišti v Praze. V Bukurešti zůstali čtyři zástupci OF. Do Bukurešti odletěl také první náměstek ministra zahraničních věcí P. Sádovský, aby navázal styky s Frontou národní spásy ve smyslu prohlášení vlády ČSSR z 23. prosince 1989.

684
Ministryně spravedlnosti ČSR D. Burešová uvedla, že se dosud uskutečnila jednání se zástupci odsouzených o řešení jejich oprávněných požadavků v nápravně-výchovných ústavech Rýnovice, Liberec, Minkovice, Mírov, Valdice, Heřmanice, Plzeň-Bory, Nové Sedlo, Říčany, Horní Slavkov, Stráž pod Ralskem, Oráčov, Lipkovice, Ostrov nad Ohří, Kuřim u Brna, Vinařice a Mladá Boleslav.

685
V Praze na Smíchově se konal ustavující sjezd Křesťanskodemokratické strany, kterého se zúčastnilo asi 500 delegátů. Sjezd schválil programové prohlášení, platné až do konference, která se uskuteční v březnu 1990. V tajných volbách byl zvolen jedenáctičlenný výkonný výbor ve složení V. Benda, P. Burian, J. Cuhra, M. Freiová, M. Holeček, J. Jelínek, M. Tyl, J. Litomiský, T. Květák, H. Krátký a Z. Susa. V interview pro Čs. rozhlas V. Benda řekl: »Patřili jsme mezi spoluzakladatele OF, pokládáme se za jeho nedílnou součást a dokud bude působnosti OF zapotřebí, aby dovedlo zemi ke svobodným volbám a k demokracii, dotud budeme fungovat zcela v rámci OF.«

 
tobacamptobacamp
tobacamp