Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 21. prosinec, Praha. Protestní provolání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k brutálnímu potlačování občanských demonstrací v Rumunsku.

Výzva
Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu – československá hnutí za svobodu občanů, humanitu a nenásilí ostře protestují proti totalitnímu systému Ceauşeskovy vládnoucí mešiny, zejména proti masakrům, kterých se v poslední době dopouští.

Vyzýváme národy celého světa a jejich vlády, politické strany, církve, kulturní a humanitární organizace a jednotlivce ke společné podpoře bezbranného lidu Rumunska. Zejména vyzýváme k úplné diplomatické, hospodářské a kulturní izolaci země při současném zajištění humanitární pomoci všem postiženým rumunským občanům.

Zvláště důrazně se obracíme na vlády zemí RVHP a Varšavské smlouvy, v jejichž prostředí Rumunská enkláva státního teroru vznikla a přežívá.

Praha, Bratislava, 21.12.1989, Československo

Občanské fórum
Koordinační centrum Praha

Verejnosť proti násiliu
Bratislava
  • Všem světovým agenturám
  • Všem vládám RVHP a Varšavské smlouvy
  • Evropskému společenství
  • OSN a Radě bezpečnosti
  • Vládě Rumunské socialistické republiky
 
tobacamptobacamp
tobacamp