Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 20. listopad, Praha. – Sdělení Občanského fóra o svém místě ve veřejném životě s výzvou k nenásilí, toleranci a dialogu.

Občanské fórum není politická strana, není nijakou organizací s přijímanými členy. Je to naprosto otevřené společenství těch, kteří se cítí odpovědni zapozitivní rozřešení neúnosné politické situace, které chce spojit síly všechpoctivých a demokraticky smýšlejících občanů  umělců, studentů, dělníků, všech lidí dobré vůle. Ustavilo se spontánně za přítomnosti všech skupin, které v neděli 19.11. vykazovaly nezávislou společenskou aktivitu. Považujeme tuto reprezentaci lidu za způsobilou k jednání s odpovědnými politickými místy. Jde nám tedy o věcný postup, nikoli o násilí. Nechceme hrubosti. Apelujeme na příslušníky policie, armády, milice, aby odmítli brutalitu a potlačování vůle lidu. Pokud při tvrdém postupu uniformovaných složek skutečně nebyl nikdo zabit, jsme všichni rádi, ale to neznamená, že tu nebyly masakry, zranění, krev. Množí se různé divoké fámy a záměrně šířené dezinformace. Nepodléhejme jim! Žádáme všechny občany, aby se chovali ukázněně, lidsky, tolerantně, demokraticky. Přiveďme naši společnou věc, pokud je to v našich silách, do dobrých konců. Vytrvejme a nedejme se!
 
tobacamptobacamp
tobacamp