Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 19. prosinec, Praha. Stanovisko Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k událostem v Rumunsku.

V době, kdy je pozornost všech Čechů a Slováků upřena k demokratickým změnám ve vlastní zemi, kdy se zdá, že myšlenka společného evropského domu už není jen vzdálenou utopií, se s hrůzou dovídáme o brutálním zásahu rumunských mocenských orgánů proti demonstracím v Temešváru, Aradu a dalších rumunských městech. Zatím nepotvrzené zprávy očitých svědků hovoří až o stovkách mrtvých. Jsme těmito skutečnostmi hluboce otřeseni a vyzýváme rumunské státní vedení, aby při uplatňování státní moci už dále nepoužilo násilí a aby neprodleně a společně s dalšími východoevropskými zeměmi vykročilo na cestu ke svobodě, demokracii a respektování lidských práv.

Občanské fórum, Verejnosť proti násiliu, Praha 19.12.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp