Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 19. prosinec, Praha. Stanovisko Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k událostem v Rumunsku.

V době, kdy je pozornost všech Čechů a Slováků upřena k demokratickým změnám ve vlastní zemi, kdy se zdá, že myšlenka společného evropského domu už není jen vzdálenou utopií, se s hrůzou dovídáme o brutálním zásahu rumunských mocenských orgánů proti demonstracím v Temešváru, Aradu a dalších rumunských městech. Zatím nepotvrzené zprávy očitých svědků hovoří až o stovkách mrtvých. Jsme těmito skutečnostmi hluboce otřeseni a vyzýváme rumunské státní vedení, aby při uplatňování státní moci už dále nepoužilo násilí a aby neprodleně a společně s dalšími východoevropskými zeměmi vykročilo na cestu ke svobodě, demokracii a respektování lidských práv.

Občanské fórum, Verejnosť proti násiliu, Praha 19.12.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp