Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 12. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra na tiskové konferenci reagující na návrh klubu komunistických poslanců, aby byl prezident republiky zvolen všelidovým hlasováním.

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás všechny jménem Občanského fóra v Čechách a na Moravě, abychom se s vámi podělili o náš názor na způsob volby nového prezidenta naší republiky. Po třech týdnech našeho společného úsilí se podařilo, že dnes máme Vládu národního porozumění, která je východiskem pro uklidnění celkové situace a která garantuje základní  předpoklady budoucích svobodných voleb. Této historické změny jsme dosáhli pomocí důstojných, plně demokratických prostředků, které pomohly vytvořit v dnešní složité situaci klima právních jistot a společné mravní odpovědnosti.

Dnes však stojíme před další a velmi složitou otázkou volby prezidenta republiky. Klub komunistických poslanců Federálního shromáždění přitom předložil návrh, aby byla narychlo změněna ústava a aby nový prezident byl zvolen všelidovým hlasováním. Tato myšlenka je na první pohled velmi lákavá a vyvolává dojem, že by znamenala v této chvíli další krok k prosazení demokratického charakteru našeho nového vývoje. Říkáme však otevřeně, že s tímto návrhem nemůžeme za současné situace souhlasit, a to z následujících důvodů.

  1. Dosáhli jsme sice vratkou, ale přitom tak potřebnou rovnováhupolitických sil. Máme novou vládu, a tím jsme vytvořili východisko pro urychlenou přípravu svobodných voleb. Příprava referenda by si však vyžádala nejen příliš mnoho času, ale vytvářela by rizikový stav, vyplývající z toho, že by stát byl příliš dlouhou dobu bez prezidenta. Prezidentská volební kampaň by nás mohla spíše rozdělovat než sjednocovat.
  2. V dnešní přechodné době nepovažujeme dále za správné přijímat další zásahy do současné ústavy, tím spíše, že by byly podle našeho názoru velmisporné. Úřad prezidenta je dosud – v souladu s demokratickými tradicemi této země – odpovědný nejvyššímu zastupitelskému sboru. Jsme přesvedčeni, že by z hlediska budoucí právní stability našeho státu nebylo správné vytvářet nový, byť i dočasný, článek v našem státním systému.
  3. Úkolem prezidenta v tomto přechodném období bude především garantovat svou mravní silou a demokratickou důvěryhodností spolu s vládami našeho státu přípravu svobodných a demokratických voleb. Právě v tomto okamžiku by bylo i pro nás velmi lákavé se obrátit k československé veřejnosti a očekávat výhru vlastního kandidáta. To nechceme a v zájmu konstruktivního postupu nemůžeme udělat. Chceme zajistit budoucnost naší demokracie a věříme, že všichni poslanci, kteří budou chtít stejně jako my vytvořit klima spolupráce a poctivé demokratické soutěže, se dovedou v této chvíli správně rozhodnout. Nesouhlasíme přitom s vytvářením atmosféry nátlaku na to, aby všichni poslanci zastupitelských sborů odstoupili. To by znamenalo uplatňovat veskrze pochybenou zásadu kolektivní viny. Buďme k sobě upřímní: za skutečný stav naší země odpovídají  nejen ti, kteří byli do svých funkcí nedemokraticky zvoleni, ale i ti, kteří je zvolili.

Přátelé, obracíme se na vás proto s žádostí, abyste zvážili naše argumenty a abyste v tuto chvíli zachovali svou bdělost vůči všem návrhům, které sice mohou být demokraticky líbivé, ale ve svých konečných důsledcích pro demokracii nebezpečné.

 
tobacamptobacamp
tobacamp