Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 12. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra na tiskové konferenci reagující na návrh klubu komunistických poslanců, aby byl prezident republiky zvolen všelidovým hlasováním.

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás všechny jménem Občanského fóra v Čechách a na Moravě, abychom se s vámi podělili o náš názor na způsob volby nového prezidenta naší republiky. Po třech týdnech našeho společného úsilí se podařilo, že dnes máme Vládu národního porozumění, která je východiskem pro uklidnění celkové situace a která garantuje základní  předpoklady budoucích svobodných voleb. Této historické změny jsme dosáhli pomocí důstojných, plně demokratických prostředků, které pomohly vytvořit v dnešní složité situaci klima právních jistot a společné mravní odpovědnosti.

Dnes však stojíme před další a velmi složitou otázkou volby prezidenta republiky. Klub komunistických poslanců Federálního shromáždění přitom předložil návrh, aby byla narychlo změněna ústava a aby nový prezident byl zvolen všelidovým hlasováním. Tato myšlenka je na první pohled velmi lákavá a vyvolává dojem, že by znamenala v této chvíli další krok k prosazení demokratického charakteru našeho nového vývoje. Říkáme však otevřeně, že s tímto návrhem nemůžeme za současné situace souhlasit, a to z následujících důvodů.

  1. Dosáhli jsme sice vratkou, ale přitom tak potřebnou rovnováhupolitických sil. Máme novou vládu, a tím jsme vytvořili východisko pro urychlenou přípravu svobodných voleb. Příprava referenda by si však vyžádala nejen příliš mnoho času, ale vytvářela by rizikový stav, vyplývající z toho, že by stát byl příliš dlouhou dobu bez prezidenta. Prezidentská volební kampaň by nás mohla spíše rozdělovat než sjednocovat.
  2. V dnešní přechodné době nepovažujeme dále za správné přijímat další zásahy do současné ústavy, tím spíše, že by byly podle našeho názoru velmisporné. Úřad prezidenta je dosud – v souladu s demokratickými tradicemi této země – odpovědný nejvyššímu zastupitelskému sboru. Jsme přesvedčeni, že by z hlediska budoucí právní stability našeho státu nebylo správné vytvářet nový, byť i dočasný, článek v našem státním systému.
  3. Úkolem prezidenta v tomto přechodném období bude především garantovat svou mravní silou a demokratickou důvěryhodností spolu s vládami našeho státu přípravu svobodných a demokratických voleb. Právě v tomto okamžiku by bylo i pro nás velmi lákavé se obrátit k československé veřejnosti a očekávat výhru vlastního kandidáta. To nechceme a v zájmu konstruktivního postupu nemůžeme udělat. Chceme zajistit budoucnost naší demokracie a věříme, že všichni poslanci, kteří budou chtít stejně jako my vytvořit klima spolupráce a poctivé demokratické soutěže, se dovedou v této chvíli správně rozhodnout. Nesouhlasíme přitom s vytvářením atmosféry nátlaku na to, aby všichni poslanci zastupitelských sborů odstoupili. To by znamenalo uplatňovat veskrze pochybenou zásadu kolektivní viny. Buďme k sobě upřímní: za skutečný stav naší země odpovídají  nejen ti, kteří byli do svých funkcí nedemokraticky zvoleni, ale i ti, kteří je zvolili.

Přátelé, obracíme se na vás proto s žádostí, abyste zvážili naše argumenty a abyste v tuto chvíli zachovali svou bdělost vůči všem návrhům, které sice mohou být demokraticky líbivé, ale ve svých konečných důsledcích pro demokracii nebezpečné.

 
tobacamptobacamp
tobacamp