Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 10. prosinec, 14.00 hod., Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra oznamující kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky, které na manifestaci na Václavském náměstí přečetl Jiří Bartoška.

Občané!
Všichni cítíme historický význam této chvíle. Nyní tvoříme nové Československo. Naši budoucnost. Aby tato budoucnost nebyla zatížena minulostí, musíme mít záruky. Tyto záruky jednoznačně spatřujeme i v osobnosti prezidenta republiky. Prezident musí být nejen symbolem, ale i ochráncem vůle obou našich národů. Československá republika se již nikdy nesmí stát nástrojem zájmů, či dokonce majetkem jedné politické strany. Jde o trvalý úkol, který je mimořádně důležitý při přípravě svobodných voleb.

Nejlepším mužem, který podle Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu splňuje tyto požadavky, kdo je schopen nestranně, na vysoké mravní úrovni obstát v dnešní situaci, kdo již prokázal svoji kompetenci, rozhodnost i toleranci, kdo má jasnou představu o novém Československu, je dramatik Václav Havel. Do chvíle, než svobodně zvolené Federální shromáždění zvolí nového prezidenta Československa, chceme, aby naším prezidentem byl Václav Havel.

Koordinační centrum Občanského fóra
Praha 10. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp