Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 10. prosinec, 14.00 hod., Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra oznamující kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky, které na manifestaci na Václavském náměstí přečetl Jiří Bartoška.

Občané!
Všichni cítíme historický význam této chvíle. Nyní tvoříme nové Československo. Naši budoucnost. Aby tato budoucnost nebyla zatížena minulostí, musíme mít záruky. Tyto záruky jednoznačně spatřujeme i v osobnosti prezidenta republiky. Prezident musí být nejen symbolem, ale i ochráncem vůle obou našich národů. Československá republika se již nikdy nesmí stát nástrojem zájmů, či dokonce majetkem jedné politické strany. Jde o trvalý úkol, který je mimořádně důležitý při přípravě svobodných voleb.

Nejlepším mužem, který podle Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu splňuje tyto požadavky, kdo je schopen nestranně, na vysoké mravní úrovni obstát v dnešní situaci, kdo již prokázal svoji kompetenci, rozhodnost i toleranci, kdo má jasnou představu o novém Československu, je dramatik Václav Havel. Do chvíle, než svobodně zvolené Federální shromáždění zvolí nového prezidenta Československa, chceme, aby naším prezidentem byl Václav Havel.

Koordinační centrum Občanského fóra
Praha 10. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp