Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
PDF 
.
1989, 7. prosinec, Praha. Zástupci shromáždění politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě Josef Krejčí a Martin Ulčák seznamují Občanské fórum s aktuálním stavem jednání o složení federální vlády po demisi premiéra Ladislava Adamce. Stanovisko Občanského fóra k Adamcově demisi a k jeho návrhu, aby byl předsedou vlády jmenován Marián Čalfa.


 
tobacamptobacamp
tobacamp