Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
PDF 
1989, 7. prosinec, Praha. Zástupci shromáždění politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě Josef Krejčí a Martin Ulčák seznamují Občanské fórum s aktuálním stavem jednání o složení federální vlády po demisi premiéra Ladislava Adamce. Stanovisko Občanského fóra k Adamcově demisi a k jeho návrhu, aby byl předsedou vlády jmenován Marián Čalfa.


 
tobacamptobacamp
tobacamp