Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 3. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k rekonstrukci federální vlády, kterou považují za nedostatečnou a požadují její další pokračování.

Občanské fórum v Čechách a na Moravě a Verejnosť proti násiliu na Slovensku vyjadřují své přesvědčení, že federální vláda, která byla dnes vytvořena, není vládou novou. S nadějí dodáváme: není zatím vládou novou.

Víme všichni, že naše země potřebuje v této krizové situaci vládu, která se musí opírat o podporu veřejnosti. Jinak nemůže vůbec pracovat. Právě proto zdůrazněme, že se v dnes vytvořené vládě ani zdaleka nepřihlédlo k přiměřenému zastoupení nestraníků. Že tato vláda není vládou odborníků, jak bylo slíbeno. Že na klíčových místech hospodářských ministerstev a náměstků předsedy vlády odpovědných za hospodářství nedošlo ke změnám. Úhrnem řečeno: zásadní proměna vlády nebyla provedena. Takováto vláda, soudíme, nemůže ve skutečnosti přijít s novou koncepcí. A to i kdyby upřímně chtěla.

Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu vyjádřily své představy o tom, z jakého okruhu by měli být vybráni ministr národní obrany a ministr vnitra. Tuto představu si podržujeme nadále. I když nevylučujeme, že schůdným řešením by mohlo být nové vymezení funkcí Státní bezpečnosti. Důležité také je, komu bude napříště podřízena. Federální vláda nechť rovněž uváží, zda by nemohla vyjít vstříc našim představám o jmenování náměstků obou ministrů.

Koneckonců očekáváme, že ministerský předseda přijde sám v nejbližší době s pozitivními návrhy. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu trvají na tom, aby z vlády, která dnes byla ustavena, odešli ministři Johanes a Krumnikl. Dosavadní ministr zahraničních věcí neprokázal v poslední době ochotu či schopnost hledat skutečně novou podobu československé zahraniční politiky v měnícím se evropském kontextu. Zklamal na mezinárodních fórech, na nichž se jednalo o dodržování lidských práv u nás - jednoduše, nemluvil pravdu. Ministr paliv a energetiky pak ve svém oboru rozvíjel koncepci, která zemi vyčerpává, ničí její životní prostředí, nepřípustně ji zatěžuje pro budoucnost. Pokud jde o další hospodářská odvětví, Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu jsou přesvědčeny, že dnes jmenovaní členové vlády, jejichž jména ovšem už delší dobu známe, nejsou dostatečně kompetentní.

Dnešní sestava nové vlády zkrátka nemůže být definitivní. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu budou bedlivě sledovat její příští kroky a velmi pozorně prostudují její programové prohlášení. Konstatujeme, že předseda vlády začal řešit domácí krizovou situaci - máme na mysli zejména vyjádření vlády k pobytu vojsk na našem území. Připomínáme ovšem i nedávná premiérova ujištění o tom, že se připravuje urychlená změna branného zákona, nová úprava práva shromažďovacího a spolčovacího, práva tiskového, že se počítá se zrušením státního dohledu nad církvemi. Litujeme, že tyto projekty ministerský předseda v dnešním prohlášení nezmínil.

Z ústavněprávního hlediska nemůžeme vládě vyslovovat důvěru či nedůvěru - snad nám přesto porozumí: důvěru jí můžeme dát až po její zásadní proměně. Komunistická strana musí vyvodit všechny důsledky z toho, že ztratila důvěru veřejnosti a že již nemá v této zemi žádnou vedoucí úlohu. Složení nové vlády s nadpoloviční většinou komunistů této skutečnosti vůbec neodpovídá.

Občanské fórum
V Praze dne 3.12.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp