Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 3. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k rekonstrukci federální vlády, kterou považují za nedostatečnou a požadují její další pokračování.

Občanské fórum v Čechách a na Moravě a Verejnosť proti násiliu na Slovensku vyjadřují své přesvědčení, že federální vláda, která byla dnes vytvořena, není vládou novou. S nadějí dodáváme: není zatím vládou novou.

Víme všichni, že naše země potřebuje v této krizové situaci vládu, která se musí opírat o podporu veřejnosti. Jinak nemůže vůbec pracovat. Právě proto zdůrazněme, že se v dnes vytvořené vládě ani zdaleka nepřihlédlo k přiměřenému zastoupení nestraníků. Že tato vláda není vládou odborníků, jak bylo slíbeno. Že na klíčových místech hospodářských ministerstev a náměstků předsedy vlády odpovědných za hospodářství nedošlo ke změnám. Úhrnem řečeno: zásadní proměna vlády nebyla provedena. Takováto vláda, soudíme, nemůže ve skutečnosti přijít s novou koncepcí. A to i kdyby upřímně chtěla.

Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu vyjádřily své představy o tom, z jakého okruhu by měli být vybráni ministr národní obrany a ministr vnitra. Tuto představu si podržujeme nadále. I když nevylučujeme, že schůdným řešením by mohlo být nové vymezení funkcí Státní bezpečnosti. Důležité také je, komu bude napříště podřízena. Federální vláda nechť rovněž uváží, zda by nemohla vyjít vstříc našim představám o jmenování náměstků obou ministrů.

Koneckonců očekáváme, že ministerský předseda přijde sám v nejbližší době s pozitivními návrhy. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu trvají na tom, aby z vlády, která dnes byla ustavena, odešli ministři Johanes a Krumnikl. Dosavadní ministr zahraničních věcí neprokázal v poslední době ochotu či schopnost hledat skutečně novou podobu československé zahraniční politiky v měnícím se evropském kontextu. Zklamal na mezinárodních fórech, na nichž se jednalo o dodržování lidských práv u nás - jednoduše, nemluvil pravdu. Ministr paliv a energetiky pak ve svém oboru rozvíjel koncepci, která zemi vyčerpává, ničí její životní prostředí, nepřípustně ji zatěžuje pro budoucnost. Pokud jde o další hospodářská odvětví, Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu jsou přesvědčeny, že dnes jmenovaní členové vlády, jejichž jména ovšem už delší dobu známe, nejsou dostatečně kompetentní.

Dnešní sestava nové vlády zkrátka nemůže být definitivní. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu budou bedlivě sledovat její příští kroky a velmi pozorně prostudují její programové prohlášení. Konstatujeme, že předseda vlády začal řešit domácí krizovou situaci - máme na mysli zejména vyjádření vlády k pobytu vojsk na našem území. Připomínáme ovšem i nedávná premiérova ujištění o tom, že se připravuje urychlená změna branného zákona, nová úprava práva shromažďovacího a spolčovacího, práva tiskového, že se počítá se zrušením státního dohledu nad církvemi. Litujeme, že tyto projekty ministerský předseda v dnešním prohlášení nezmínil.

Z ústavněprávního hlediska nemůžeme vládě vyslovovat důvěru či nedůvěru - snad nám přesto porozumí: důvěru jí můžeme dát až po její zásadní proměně. Komunistická strana musí vyvodit všechny důsledky z toho, že ztratila důvěru veřejnosti a že již nemá v této zemi žádnou vedoucí úlohu. Složení nové vlády s nadpoloviční většinou komunistů této skutečnosti vůbec neodpovídá.

Občanské fórum
V Praze dne 3.12.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp