Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 28. prosinec, Praha. Sdělení Koordinačního centra Občanského fóra o jednání komise České národní rady se zástupci vězňů v nápravně výchovném ústavu ve Valdicích.

Včera probíhalo po celý den velmi složité jednání v Nápravně výchovném ústavu ve Valdicích u Jičína. Komise ČNR zde plných pět hodin hovořila se zástupci a mluvčími vězňů a dvakrát se sešla i s příslušníky Sboru nápravné výchovy. Stanoviska obou stran byla dosti protichůdná, shodné je jen to, ža každá z obou skupin podezírá druhou, že chce vyvolat násilnosti. Vězňové toto podezření rozhodně popírají, příslušníci Sboru nápravné výchovy prohlašují, že za všech okolností budou postupovat podle zákona. Členové komise se shodli na tom, že obě strany současnou situaci zbytečně dramatizují. V důsledku jednání byly vězňům poskytnuty značné úlevy, zvláště pokud jde o četnost návštěv, četnost a váhu balíčků a korespondenci. Náčelník správy Sboru nápravné výchovy, který byl přítomen, souhlasil s tím, že z kont vězňů – pokud na něm zůstane základní minimum 600 Kčs – je možno uvolňovat peníze na pomoc rumunskému lidu. Vězni s tím ovšem nejsou příliš spokojeni, jde jim hlavně o důsledné potrestání všeho protizákonného jednání, jehož se – podle jejich tvrzení – v minulosti dopouštěli příslušníci SNV.

Komise ČNR předá v těchto dnech všechny podklady vojenské prokuratuře. Při jednání s vězni se ukázalo, že požadují odstoupení jen menšiny příslušníků SNV, někteří požívají dokonce jejich důvěry. Také příslušníci píší ve svém prohlášení, že celá řada požadavků odsouzených je oprávněná, trpce však nesou, že vězni v těchto dnech často porušují řád výkonu trestu. Vězni a mnozí příslušníci [SNV] požadovali při separátních jednáních, aby ostraha v NVÚ byla posílena armádou; příslušníci SNV v ní spatřují záruku, že se vězni nepokusí o hromadný útěk, vězni v ní naopak vidí záruku své vlastní bezpečnosti. O jejich požadavcích informovalo dnes Koordinační centrum Občanského fóra odpovědné činitele české i federální vlády.

Komise ČNR – již druhá v posledních třech dnech – značně přispěla k uklidnění situace. Vězni nedrží hladovku a příslušníci SNV vykonávají řádně službu. Další návštěva komise se uskuteční 30. prosince. Koordinační centrum Občanského fóra v Praze vyřizuje touto cestou vězňům z Valdic, že všechny jejich podklady, podání, stížnosti a žádosti, tak jak byly odevzdány členům rady tohoto centra, jsou tříděny a studovány, aby mohly být projednány.

Petr Pospíchal
tiskový mluvčí pro rozhlas
 
tobacamptobacamp
tobacamp