Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 27. prosinec, Praha. Poselství Koordinačního centra Občanského fóra československým emigrantům.

Poselství krajanům
Přátelé v širokém světě, v dálkách, do nichž vás zanesly emigrační vlny posledních desetiletí! Rodáci z Čech, z Moravy a ze Slovenska i vy, kteří jste se narodili v exilu! Obracíme se na vás jako na samozřejmý díl našeho osudu – víme o vás a také vy jste jistě nezapomněli. Proto hovoříme téměř najisto...

Čekáme vás doma! Těší nás vaše podpora z dálky, vaše dopisy, telegramy a telefonáty, ale raději bychom vás viděli tady, a to co nejdříve. Mnozí z vás už přijeli, někteří dosud nenalezli odvahu – přijeďte alespoň na několik dní. Ať na kratší či delší návštěvu, jste pro nás v tyto okamžiky zvláště vítanými hosty. Vždyť pobýváte ve světě, který je v tolika ohledech pokročilejší než ten, do něhož jsme byli my po několik desetiletích jakoby zazátkováni. Tím víc potřebujeme vaší rady a vaší pomoci, ať bude mít jakoukoli podobu. Těšíme se na vaše návrhy, podněty, projekty. Spoléháme na vás, že nám pomůžete objevovat svět v jeho šíři, stejně jako uvidět naši zemi vašima očima, a tedy z věcného odstupu. Přijeďte, vezměte s sebou své přátele a kolegy všech odborností, navažte s námi přetržený rozhovor, zasvěťte nás do svých témat, přizvěte nás do svých okruhů, v nichž o něco jde, pomozte nám dostat se do světa na zkušenou. Tím vším nám pomůžete vracet se do Evropy.

Neposíláme toto poselství cizí civilizaci, ale s vědomím, že jde k našim sestrám a bratrům – s vědomím, že jste tou částí celku, která by nám nenapravitelně chyběla do celku, který začínáme budovat.

Koordinační centrum Občanského fóra
V Praze dne 27.12.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp