Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 27. prosinec, Praha. Poselství Koordinačního centra Občanského fóra československým emigrantům.

Poselství krajanům
Přátelé v širokém světě, v dálkách, do nichž vás zanesly emigrační vlny posledních desetiletí! Rodáci z Čech, z Moravy a ze Slovenska i vy, kteří jste se narodili v exilu! Obracíme se na vás jako na samozřejmý díl našeho osudu – víme o vás a také vy jste jistě nezapomněli. Proto hovoříme téměř najisto...

Čekáme vás doma! Těší nás vaše podpora z dálky, vaše dopisy, telegramy a telefonáty, ale raději bychom vás viděli tady, a to co nejdříve. Mnozí z vás už přijeli, někteří dosud nenalezli odvahu – přijeďte alespoň na několik dní. Ať na kratší či delší návštěvu, jste pro nás v tyto okamžiky zvláště vítanými hosty. Vždyť pobýváte ve světě, který je v tolika ohledech pokročilejší než ten, do něhož jsme byli my po několik desetiletích jakoby zazátkováni. Tím víc potřebujeme vaší rady a vaší pomoci, ať bude mít jakoukoli podobu. Těšíme se na vaše návrhy, podněty, projekty. Spoléháme na vás, že nám pomůžete objevovat svět v jeho šíři, stejně jako uvidět naši zemi vašima očima, a tedy z věcného odstupu. Přijeďte, vezměte s sebou své přátele a kolegy všech odborností, navažte s námi přetržený rozhovor, zasvěťte nás do svých témat, přizvěte nás do svých okruhů, v nichž o něco jde, pomozte nám dostat se do světa na zkušenou. Tím vším nám pomůžete vracet se do Evropy.

Neposíláme toto poselství cizí civilizaci, ale s vědomím, že jde k našim sestrám a bratrům – s vědomím, že jste tou částí celku, která by nám nenapravitelně chyběla do celku, který začínáme budovat.

Koordinační centrum Občanského fóra
V Praze dne 27.12.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp