Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie politických událostí listopadových a prosincových dnů včetně předmluvy, historického a metodického úvodu, tematické bibliografie, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1997 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události, 240 stran. Chronologie poskytuje vhled do jednotlivých revolučních dnů. Zaznamenané události ovšem ani zdaleka nepodávají vyčerpávající přehled o převratném dění v celé zemi. Takový přehled by ani nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Jednotlivé události jsou číslované a systémem odkazů vzájemně propojené.
30. prosinec, sobota

720
Od 8.30 zasedala rada KC OF rozšířená o členy politické komise KC OF [670]. Diskutující: P. Pithart, O. Veverka, P. Burian, R. Palouš, J. Štern ml., I. Gabal, V. Mikule, V. Klaus, M. Tyl, J. Vavroušek, R. Češka, J. Šabata, P. Rychetský, E. Mandler, Š. Pánek, Z. Jičínský, P. Kučera, D. Kroupa, V. Benda, K. Stome, I. Fišera, I. Havel [...]

Rada vyslechla zprávu o situaci ve věznicích (O. Veverka a P. Burian); informaci školské komise o přípravě vysokoškolského zákona (R. Palouš); zprávu o přípravě vydávání deníku OF (J. Štern ml.); informaci o cestě vládní komise do Rumunska (I. Gabal); zprávu o připravovaných zákonech (V. Mikule). Na dotazy z finanční oblasti odpovídal ministr financí V. Klaus, který navrhl, aby se vždy v pátek setkávali členové rady KC OF se všemi ministry delegovanými do vlád Občanským fórem.

O přípravě voleb referoval J. Vavroušek. Předložil dvě varianty:

  1. volby v květnu 1990 - politická aktivita by se odehrávala v rámci OF, politické strany by se rozvíjely až po volbách;
  2. volby na podzim 1990 - před jejich uskutečněním by vykrystalizovaly jednotlivé politické strany.
Vavroušek upozornil na neřešený problém občanských fór na Slovensku.Rada KC OF schválila po drobných úpravách návrh stanov Občanského fóra, který bude předložen sněmu dne 6. ledna 1990. Rokovala o stanovisku k prohlášení Československého OF v SRN, které nakonec pro nejednotnost nepřijala [692]. Jednala o tvorbě programu OF, kterýměla připravit programová komise KC OF ve spolupráci s vládami a dalšími odborníky. Na závěr zasedání, které skončilo ve 14.35, schválila rada v souvislosti s připravovanou amnestií dopis krajským a okresním OF.

721
V 15 hodin byla v restauraci Vikárka na Pražském hradě zahájena neoficiální porada prezidenta republiky V. Havla, jeho spolupracovníků, pozvaných ministrů a členů KC OF. Účastníci: V. Havel, D. Burešová, V. Klaus, P. Rychetský, J. Čarnogurský, J. Křižan, J. Dienstbier, D. Huňátová, Z. Jičínský, R. Sacher, A. Vondra, P. Pithart, P. Kučera, J. Lžičař, M. Kocáb, L. Lis, V. Dlouhý, V. Hanzel, F. Kollman, J. Procházka, M. Kvašňák [...]

Rokovalo se o situaci ve věznicích a připravované amnestii, o zřízení Masarykova ústavu se sídlem na Pražském hradě, o ustavení Rady konzultantů prezidenta republiky, o volbách, o StB a o jmenování R. Sachra federálním ministrem vnitra a J. Procházky jeho prvním náměstkem, o jmenování nového generálního prokurátora ČSSR a nového ústředního ředitele ČST a dalších aktuálních tématech.

722
Prezident republiky V. Havel po dohodě s předsedou vlády M. Čalfou pověřil vedením federálního ministerstva vnitra dosavadního ministra vlády ČSSR bez portfeje R. Sachra.

 
tobacamptobacamp
tobacamp