Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
30. prosinec, sobota

720
Od 8.30 zasedala rada KC OF rozšířená o členy politické komise KC OF [670]. Diskutující: P. Pithart, O. Veverka, P. Burian, R. Palouš, J. Štern ml., I. Gabal, V. Mikule, V. Klaus, M. Tyl, J. Vavroušek, R. Češka, J. Šabata, P. Rychetský, E. Mandler, Š. Pánek, Z. Jičínský, P. Kučera, D. Kroupa, V. Benda, K. Stome, I. Fišera, I. Havel [...]

Rada vyslechla zprávu o situaci ve věznicích (O. Veverka a P. Burian); informaci školské komise o přípravě vysokoškolského zákona (R. Palouš); zprávu o přípravě vydávání deníku OF (J. Štern ml.); informaci o cestě vládní komise do Rumunska (I. Gabal); zprávu o připravovaných zákonech (V. Mikule). Na dotazy z finanční oblasti odpovídal ministr financí V. Klaus, který navrhl, aby se vždy v pátek setkávali členové rady KC OF se všemi ministry delegovanými do vlád Občanským fórem.

O přípravě voleb referoval J. Vavroušek. Předložil dvě varianty:

  1. volby v květnu 1990 - politická aktivita by se odehrávala v rámci OF, politické strany by se rozvíjely až po volbách;
  2. volby na podzim 1990 - před jejich uskutečněním by vykrystalizovaly jednotlivé politické strany.
Vavroušek upozornil na neřešený problém občanských fór na Slovensku.Rada KC OF schválila po drobných úpravách návrh stanov Občanského fóra, který bude předložen sněmu dne 6. ledna 1990. Rokovala o stanovisku k prohlášení Československého OF v SRN, které nakonec pro nejednotnost nepřijala [692]. Jednala o tvorbě programu OF, kterýměla připravit programová komise KC OF ve spolupráci s vládami a dalšími odborníky. Na závěr zasedání, které skončilo ve 14.35, schválila rada v souvislosti s připravovanou amnestií dopis krajským a okresním OF.

721
V 15 hodin byla v restauraci Vikárka na Pražském hradě zahájena neoficiální porada prezidenta republiky V. Havla, jeho spolupracovníků, pozvaných ministrů a členů KC OF. Účastníci: V. Havel, D. Burešová, V. Klaus, P. Rychetský, J. Čarnogurský, J. Křižan, J. Dienstbier, D. Huňátová, Z. Jičínský, R. Sacher, A. Vondra, P. Pithart, P. Kučera, J. Lžičař, M. Kocáb, L. Lis, V. Dlouhý, V. Hanzel, F. Kollman, J. Procházka, M. Kvašňák [...]

Rokovalo se o situaci ve věznicích a připravované amnestii, o zřízení Masarykova ústavu se sídlem na Pražském hradě, o ustavení Rady konzultantů prezidenta republiky, o volbách, o StB a o jmenování R. Sachra federálním ministrem vnitra a J. Procházky jeho prvním náměstkem, o jmenování nového generálního prokurátora ČSSR a nového ústředního ředitele ČST a dalších aktuálních tématech.

722
Prezident republiky V. Havel po dohodě s předsedou vlády M. Čalfou pověřil vedením federálního ministerstva vnitra dosavadního ministra vlády ČSSR bez portfeje R. Sachra.

 
tobacamptobacamp
tobacamp