Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie politických událostí listopadových a prosincových dnů včetně předmluvy, historického a metodického úvodu, tematické bibliografie, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1997 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události, 240 stran. Chronologie poskytuje vhled do jednotlivých revolučních dnů. Zaznamenané události ovšem ani zdaleka nepodávají vyčerpávající přehled o převratném dění v celé zemi. Takový přehled by ani nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Jednotlivé události jsou číslované a systémem odkazů vzájemně propojené.
24. prosinec, neděle

672
O vánočních svátcích pokračovaly humanitární akce ve prospěch rumunského lidu. Koordinoval je Mezinárodní červený kříž a vládní štáb pod vedením ministra práce a sociálních věcí P. Millera.

673
KC OF zveřejnilo v 11.15 prohlášení odsuzující »teror ozbrojených sil bývalého diktátorského režimu v Rumunsku« a informovalo o pomoci Občanského fóra rumunskému lidu v prohlášení Letadlo Občanského fóra na pomoc rumunskému lidu.

674
První tajemník velvyslanectví Rumunské socialistické republiky Nicolae Vulpasin poděkoval prostřednictvím ČTK Československu za pomoc rumunskému lidu.

675
První místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský a předseda vlády SSR M. Čič diskutovali v Bratislavě se zástupci KV VPN o situaci v ústavech Sboru nápravné výchovy.

676
Vězňové v několika českých a slovenských věznicích zahájili protestní hladovky za prosazení svých požadavků.

677
Ministerská předsedkyně Velké Británie M. Tchatcherová pozdravila ve vánočním poselství československý lid a vyjádřila potěšení nad návratem Československa k demokracii.

 
tobacamptobacamp
tobacamp