Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
24. prosinec, neděle

672
O vánočních svátcích pokračovaly humanitární akce ve prospěch rumunského lidu. Koordinoval je Mezinárodní červený kříž a vládní štáb pod vedením ministra práce a sociálních věcí P. Millera.

673
KC OF zveřejnilo v 11.15 prohlášení odsuzující »teror ozbrojených sil bývalého diktátorského režimu v Rumunsku« a informovalo o pomoci Občanského fóra rumunskému lidu v prohlášení Letadlo Občanského fóra na pomoc rumunskému lidu.

674
První tajemník velvyslanectví Rumunské socialistické republiky Nicolae Vulpasin poděkoval prostřednictvím ČTK Československu za pomoc rumunskému lidu.

675
První místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský a předseda vlády SSR M. Čič diskutovali v Bratislavě se zástupci KV VPN o situaci v ústavech Sboru nápravné výchovy.

676
Vězňové v několika českých a slovenských věznicích zahájili protestní hladovky za prosazení svých požadavků.

677
Ministerská předsedkyně Velké Británie M. Tchatcherová pozdravila ve vánočním poselství československý lid a vyjádřila potěšení nad návratem Československa k demokracii.

 
tobacamptobacamp
tobacamp