Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 16. prosinec, Praha. Koordinační centrum Občanského fóra občanským fórům v krajích a okresech: Koncept výzvy poslancům Federálního shromáždění, aby zvolili Václava Havla prezidentem, a to veřejnou aklamací.

Koncept poslancům FS

Paní poslankyně (pane poslanče),
občané shromáždění dnes v ... se na Vás obracejí s požadavkem, abyste podpořil(a) volbu Václava Havla na prezidenta ČSSR. Volba by měla proběhnout v ústavou stanoveném termínu, tj. do 24. prosince t. r. Zároveň požadujeme změnit jednací řád FS v bodě, který upravuje formu volby prezidenta republiky tak, aby se hlasovalo veřejně a jmenovitě, a tím by byl poslanec pod kontrolou voličů. Otevřený dopis je určen ke zveřejnění ve sdělovacích prostředcích.

V ... dne ... [Podpis] ...
 
 
tobacamptobacamp
tobacamp