Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 9. prosinec, Praha. Výzva k účasti na manifestaci 10. prosince 1989 při příležitosti Dne lidských práv.

Vážení přátelé!
Je tomu rok, co jsme se sešli na Škroupově náměstí v Praze na Žižkově, abychom vzpomněli 41. výročí vyhlášení Deklarace lidských práv. Na 10. prosinec tohoto roku jsme skromně uvažovali o setkání signatářů Několika vět na Palackého náměstí v Praze. Uběhlo pár týdnů a všechno je jinak!

Sejdeme se tedy v neděli 10. prosince na Václavském náměstí ve 14 hodin. Občanské fórum spoléhá na osvědčenou ohleduplnost účastníků setkání. K důstojnosti Dne občanských práv patří úcta k místu našeho setkání. Mladí lidé – studenti – budou naší pořádkovou službou. Pomáhejme jim!

Ženám s dětmi a starším lidem přenechejte prosíme Vás ta místa, odkud mohou i v průběhu setkání odejít. Na Václavské náměstí se všichni nevejdeme. Mimopražská občanská fóra vyzýváme, aby ve stejný den podle svých možností zorganizovala v jimi určenou hodinu podobná důstojná shromáždění. V nenásilí je síla! Ať setkání občanských fór spojí všechna místa republiky do jednoho řetězce lidské vzájemnosti, tolerance, víry, rozhodnosti a solidarity!

Koordinační centrum Občanského fóra
Dne 9. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp