Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 9. prosinec, Praha. Výzva k účasti na manifestaci 10. prosince 1989 při příležitosti Dne lidských práv.

Vážení přátelé!
Je tomu rok, co jsme se sešli na Škroupově náměstí v Praze na Žižkově, abychom vzpomněli 41. výročí vyhlášení Deklarace lidských práv. Na 10. prosinec tohoto roku jsme skromně uvažovali o setkání signatářů Několika vět na Palackého náměstí v Praze. Uběhlo pár týdnů a všechno je jinak!

Sejdeme se tedy v neděli 10. prosince na Václavském náměstí ve 14 hodin. Občanské fórum spoléhá na osvědčenou ohleduplnost účastníků setkání. K důstojnosti Dne občanských práv patří úcta k místu našeho setkání. Mladí lidé – studenti – budou naší pořádkovou službou. Pomáhejme jim!

Ženám s dětmi a starším lidem přenechejte prosíme Vás ta místa, odkud mohou i v průběhu setkání odejít. Na Václavské náměstí se všichni nevejdeme. Mimopražská občanská fóra vyzýváme, aby ve stejný den podle svých možností zorganizovala v jimi určenou hodinu podobná důstojná shromáždění. V nenásilí je síla! Ať setkání občanských fór spojí všechna místa republiky do jednoho řetězce lidské vzájemnosti, tolerance, víry, rozhodnosti a solidarity!

Koordinační centrum Občanského fóra
Dne 9. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp