Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 7. prosinec, 1.36 hod., Praha. – Sdělení Petra Pitharta členům krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra o aktuálním stanovisku Verejnosti proti násiliu k otázce federální vlády.
Informace pro krizový štáb na základě telefonátu Budaj–Pithart v 01.30 hod. Slovenští přátelé po zhlédnutí včerejšího televizního projevu předsedy Adamce dávají v úvahu neobracet se již na něj s další žádostí na rekonstrukci vlády, ale obrátit se rovnou na prof. Komárka s výzvou, aby vytvořil vládu národní záchrany. Toto své stanovisko opírají o následující argumenty:
  1. Adamec nenabídl program, který by mohl být přesvědčivý. Setrvává uprogramu tzv. přestavby, který nabídl už před půl rokem.
  2. Jeho projev v televizi považujeme za nevhodný, za pokus o zvyšovánívnitropolitického napětí. Ztratil naši důvěru.
Slovenští přátelé chtějí v každém případě jednat po dohodě s námi, takže společného stanoviska musí být dosaženo. Budou očekávat naši reakci od 8.00 hod. ráno, aniž by spěchali. Domnívají se, že dohodnutých deset hodin jako termín, kdy má být náš návrh odevzdán, lze po telefonické dohodě odložit (kdyby se přece jen návrh podal).
Schůzka krizového štábu po osmé hodině zřejmě nezbytná.

Pithart, 01.36 hod.
PS: Dopis Adamcovi je připraven.
 
tobacamptobacamp
tobacamp