Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 4. prosinec, 16.00 hod., Praha. - Projev představitele Koordinačního centra Občanského fóra Ladislava Lise na demonstraci na Václavském náměstí, v němž požaduje objektivní zhodnocení příčin a následků vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy na území Československa v roce 1968.

Vážení přátelé, spoluobčané,

po jedenadvaceti letech nám komunistická strana oznámila, že věrolomné přepadení naší země těžkou přesilou vojsk jejích vlastních spojenců v srpnu 1968 bylo porušením norem mezinárodního práva, omylem a politickou chybou. Ani slova o tom, že tento bezprecedentní akt KSČ po dvacet let označovala jako čin internacionální pomoci a solidarity našemu lidu. Ani slova o tom, že důsledkem vojenského vpádu byla nejen mravní devastace společnosti, ale i diskriminace všech, kteří museli opustit své pracovny a dílny jenom proto, že nebyli ochotni celonárodní ponížení schvalovat. Přijímáme proto jako čin méně než dostatečný rozhodnutí vlády přikročit k revizi smlouvy o pobytu sovětských vojsk na našem území i návrh na zřízení komise historiků šesti států, která by tehdejší události prozkoumala. V zájmu pravdy však musíme požadovat, aby tuto komisi z československé strany netvořili jen historikové z oficiálních struktur, ale aby v ní byli především zastoupeni právě historikové, kteří se svou vlastní profesí zabývají 20 let v ústraní, do kterého byli zahnáni. To ovšem není vše: čekáme kdy budou konečně zveřejněna jména těch, kteří z československé strany hanebný akt okupace inscenovali. Jejich osobní vinu bude nutno vyšetřit právně, politicky a mravně kvalifikovat. Občané našeho státu mají na řádné vyšetření jejich viny nezadatelné právo.

Ladislav Lis
(Václavské náměstí 4.12.1989)

 
tobacamptobacamp
tobacamp