Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 4. prosinec, 16.00 hod., Praha. - Projev představitele Koordinačního centra Občanského fóra Ladislava Lise na demonstraci na Václavském náměstí, v němž požaduje objektivní zhodnocení příčin a následků vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy na území Československa v roce 1968.

Vážení přátelé, spoluobčané,

po jedenadvaceti letech nám komunistická strana oznámila, že věrolomné přepadení naší země těžkou přesilou vojsk jejích vlastních spojenců v srpnu 1968 bylo porušením norem mezinárodního práva, omylem a politickou chybou. Ani slova o tom, že tento bezprecedentní akt KSČ po dvacet let označovala jako čin internacionální pomoci a solidarity našemu lidu. Ani slova o tom, že důsledkem vojenského vpádu byla nejen mravní devastace společnosti, ale i diskriminace všech, kteří museli opustit své pracovny a dílny jenom proto, že nebyli ochotni celonárodní ponížení schvalovat. Přijímáme proto jako čin méně než dostatečný rozhodnutí vlády přikročit k revizi smlouvy o pobytu sovětských vojsk na našem území i návrh na zřízení komise historiků šesti států, která by tehdejší události prozkoumala. V zájmu pravdy však musíme požadovat, aby tuto komisi z československé strany netvořili jen historikové z oficiálních struktur, ale aby v ní byli především zastoupeni právě historikové, kteří se svou vlastní profesí zabývají 20 let v ústraní, do kterého byli zahnáni. To ovšem není vše: čekáme kdy budou konečně zveřejněna jména těch, kteří z československé strany hanebný akt okupace inscenovali. Jejich osobní vinu bude nutno vyšetřit právně, politicky a mravně kvalifikovat. Občané našeho státu mají na řádné vyšetření jejich viny nezadatelné právo.

Ladislav Lis
(Václavské náměstí 4.12.1989)

 
tobacamptobacamp
tobacamp