Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 4. prosinec, 16.00 hod., Praha. - Projev představitele Koordinačního centra Občanského fóra Radima Palouše na demonstraci na Václavském náměstí, v němž žádá odvolání těch poslanců zastupitelských orgánů, kteří zklamali důvěru voličů.

Vážení občané,
je nesporné, že někteří poslanci zastupitelských orgánů zklamali důvěru nás, voličů. Máme na mysli např. tyto poslance Federálního shromáždění: Jakeš, David, Fojtík, Biľak, Hofman, Štěpán, Václavík, Kabrhelová, Češka a další. Právní úprava pro odvolání poslanců je poplatná době, kterou se snažíme změnit, a tak postup je velmi složitý a prakticky nepoužitelný. V paragrafu 49 zákona o volbách do Federálního shromáždění se uvádí, že poslanec, který zklamal důvěru voličů nebo který se dopustil nedůstojného činu, může být odvolán. Zkompromitovaní poslanci nenašli v sobě dostatek odvahy a síly přiznat si nezvratnou skutečnost, že ztratili ve smyslu zákona právo být ve Federálním shromáždění. Nevzdali se svého mandátu sami. Je potom odpovědností příslušného orgánu předložit předsednictvu Federálního shromáždění návrh na jejich odvolání. Tyto orgány však jako by nebraly přání a vůli voličů na vědomí a mlčí. Domníváme se, že je třeba dát jak těmto poslancům, tak i příslušným orgánům hmatatelný [důkaz] jednoznačné vůle a přání obyvatelstva, které zní: Nemáte náš mandát! Sešlo se nás zde velmi početné množství občanů Prahy i venkova. Proto lze toto shromáždění přirovnat ke schůzi voličů, která má právo odvolání poslanců požadovat.

Praha, Václavské náměstí, 4.12.1989
Shromáždění 250 000 občanů

 
tobacamptobacamp
tobacamp