Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 2. prosinec, Praha. - Projev zástupce Koordinačního centra Občanského fóra k XI. sjezdu Jednotných zemědělských družstev.

Občanské fórum delegátům XI. sjezdu JZD

Vážení přátelé,
obracíme se na Vás jako občané k občanům stejného národa. Po celou uplynulou dobu jsme byli rozdělováni. Dělníci od rolníků, rolníci od pracující inteligence. Skončeme s tímto dělením a buďme opět občany Československa. Je v zájmu nás všech starat se o tuto zemi tak, jak to kdo umí. Spojit své síly k tomu, aby naše země byla opět krásná a šťastná. Právě Vy máte k zemi blízko. A to k naší zemi i k zemi, z níž získáváte obživu pro nás všechny a máte tím velkou sílu. Snažme špinavá místa její historie, dosáhněme toho, aby se do popředí ve všech sférách dostali ti, kteří jsou moudří, pracovití a snaží se o správnou věc. Nenechme na vedoucích místech lidi, kterým jde hlavně o vlastní blaho a pohodlí a teprve potom o všechno ostatní. Snažme se dosáhnout takové společnosti, kde nebude vládnout jedna strana, kde každý bude moci vyjádřit, co ho bolí, tlačí a co by chtěl dělat jinak a kde to skutečně bude možné. Nenalhávejme si a nenechme si už dále nalhávat, že jsme »světoví v souměřitelných podmínkách«, když světoví nejsme, ale světoví jsme byli a zase můžeme být. Milujeme svou vlast a chceme blaho její i jejích občanů.Prosíme, abyste toto poselství odvezli do míst, odkud jste přijeli, i když s ním Vy osobně nemusíte souhlasit.

Občanské fórum
Praha 2.12.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp