Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 2. prosinec, Praha. - Projev zástupce Koordinačního centra Občanského fóra k XI. sjezdu Jednotných zemědělských družstev.

Občanské fórum delegátům XI. sjezdu JZD

Vážení přátelé,
obracíme se na Vás jako občané k občanům stejného národa. Po celou uplynulou dobu jsme byli rozdělováni. Dělníci od rolníků, rolníci od pracující inteligence. Skončeme s tímto dělením a buďme opět občany Československa. Je v zájmu nás všech starat se o tuto zemi tak, jak to kdo umí. Spojit své síly k tomu, aby naše země byla opět krásná a šťastná. Právě Vy máte k zemi blízko. A to k naší zemi i k zemi, z níž získáváte obživu pro nás všechny a máte tím velkou sílu. Snažme špinavá místa její historie, dosáhněme toho, aby se do popředí ve všech sférách dostali ti, kteří jsou moudří, pracovití a snaží se o správnou věc. Nenechme na vedoucích místech lidi, kterým jde hlavně o vlastní blaho a pohodlí a teprve potom o všechno ostatní. Snažme se dosáhnout takové společnosti, kde nebude vládnout jedna strana, kde každý bude moci vyjádřit, co ho bolí, tlačí a co by chtěl dělat jinak a kde to skutečně bude možné. Nenalhávejme si a nenechme si už dále nalhávat, že jsme »světoví v souměřitelných podmínkách«, když světoví nejsme, ale světoví jsme byli a zase můžeme být. Milujeme svou vlast a chceme blaho její i jejích občanů.Prosíme, abyste toto poselství odvezli do míst, odkud jste přijeli, i když s ním Vy osobně nemusíte souhlasit.

Občanské fórum
Praha 2.12.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp