Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 26. listopad, Praha. – Výzva Občanského fóra k občanům a institucím, aby shromažďovali a uchovávali písemnosti dokumentující protitotalitní revoluci v Československu.

Výzva
Objektivní a pravdivé zhodnocení dramatického vývoje dějinných událostí posledních dnů vyžaduje, aby byly v úplnosti dochovány všechny dokumenty, které jsou odrazem názorové i akční plurality v naší společnosti ve dnech rodící se svobody a demokracie. Jedná se zejména o následující:

a) zápisy ze schůzí a shromáždění, usnesení a především rezoluce;
b) proklamace, prohlášení a výzvy;
c) plakáty a letáky;
d) závodní časopisy a místní tisk;
e) fotografie (na jejich rub tužkou napsat základní údaje, zejména datum, místo, akce, autor);
f) magnetofonové nahrávky;
g) videozáznamy a amatérské filmy;
h) transparenty, průkazky, odznaky apod.;
ch) všechen ostatní dokumentační materiál.

Písemnosti i ostatní druhy dokumentačního materiálu shromažďujte a uchovávejte nejen ve školách a v závodech, ale i na všech ostatních pracovištích a ve společenských i zájmových organizacích. Pověřte konkrétní osobu péčí o tento materiál, jeho základním utříděním a vedením kronikářských zápisů. Využijte k tomu i počítačovou techniku. Vysílejte do ulic našich měst a vesnic profesionály i amatéry vybavené fotoaparáty, videokamerami i filmovými kamerami a dokumentujte život těchto dnů, zejména veřejná shromáždění občanů, plochy s plakáty a letáky, nástěnky atd. Také především pracovníci archivů, muzeí a jiných kulturně osvětových zařízení aktivně shromažďujte dokumentační materiál v územní oblasti vaší působnosti.

Občanské fórum
26.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp