Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 26. listopad, Praha. – Výzva Občanského fóra k občanům a institucím, aby shromažďovali a uchovávali písemnosti dokumentující protitotalitní revoluci v Československu.

Výzva
Objektivní a pravdivé zhodnocení dramatického vývoje dějinných událostí posledních dnů vyžaduje, aby byly v úplnosti dochovány všechny dokumenty, které jsou odrazem názorové i akční plurality v naší společnosti ve dnech rodící se svobody a demokracie. Jedná se zejména o následující:

a) zápisy ze schůzí a shromáždění, usnesení a především rezoluce;
b) proklamace, prohlášení a výzvy;
c) plakáty a letáky;
d) závodní časopisy a místní tisk;
e) fotografie (na jejich rub tužkou napsat základní údaje, zejména datum, místo, akce, autor);
f) magnetofonové nahrávky;
g) videozáznamy a amatérské filmy;
h) transparenty, průkazky, odznaky apod.;
ch) všechen ostatní dokumentační materiál.

Písemnosti i ostatní druhy dokumentačního materiálu shromažďujte a uchovávejte nejen ve školách a v závodech, ale i na všech ostatních pracovištích a ve společenských i zájmových organizacích. Pověřte konkrétní osobu péčí o tento materiál, jeho základním utříděním a vedením kronikářských zápisů. Využijte k tomu i počítačovou techniku. Vysílejte do ulic našich měst a vesnic profesionály i amatéry vybavené fotoaparáty, videokamerami i filmovými kamerami a dokumentujte život těchto dnů, zejména veřejná shromáždění občanů, plochy s plakáty a letáky, nástěnky atd. Také především pracovníci archivů, muzeí a jiných kulturně osvětových zařízení aktivně shromažďujte dokumentační materiál v územní oblasti vaší působnosti.

Občanské fórum
26.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp