Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 24. listopad, 23.30 hod., Praha. – Prohlášení Občanského fóra reagující na zprávu o odstoupení předsednictva ústředního výboru KSČ v čele s generálním tajemníkem Miloušem Jakešem.

Prohlášení Občanského fóra k situaci 24. listopadu 1989 ve 23.30 hodin Hromadné sdělovací prostředky oznámily, že členové předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ dali k dispozici své funkce a že ÚV KSČ jedná o personálních změnách. Lidé ze závodů, škol i novináři se ptají, jaké je stanovisko Občanského fóra k současné situaci, zejména, zda Občanské fórum trvá na vyhlášení manifestační generální stávky na pondělí 27. listopadu. Občanské fórum vítá uvedenou zprávu jako první a ne zcela jasný krok vedení KSČ v nastalé situaci. Protože však nebyly splněny všechny požadavky fóra, zejména propuštění politických vězňů, ustavení komise pro vyšetření viníků masakru 17. listopadu, v níž by byli zástupci fóra, a možnost fóra vystupovat ve veřejných sdělovacích prostředcích, Občanské fórum vyhlašuje, že důvody ke stávce trvají. V nastalé situaci Občanské fórum vyzývá, aby se generální stávka stala symbolickým celonárodním referendem o právu jedné politické strany přivlastňovat si ústavními prostředky vedoucí úlohu v politickém uspořádání republiky.

Občanské fórum se domnívá, že od pondělí 27. listopadu se má generální stávka proměnit v trvalou stávkovou pohotovost, aby neslábl, ale naopak zesílil tlak demokratického hnutí, které se rozšířilo po celé republice, na uskutečnění zásadních politických změn.

Občanskému fóru přicházejí zprávy o ustavování místních, závodních, podnikových, školních, městských a jiných občanských fór. Vítáme toto demokratické hnutí, které může v místech svého působení sehrát výraznou úlohu v zápase za svobodné a demokratické Československo.

Občanské fórum
V Praze dne 24.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp