Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 30. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra krajským a okresním občanským fórům o připravované amnestii prezidenta republiky k 1. lednu 1990.

Není určeno k publikování
Krajským a okresním občanským fórům

Vážení přátelé,
píšeme Vám ohledně amnestie. Má být vyhlášena 1. ledna večer a vzhledem k tomu, že bude mít velký rozsah, bude amnestií stanoveno, že amnestovaní vězni budou propouštěni postupně, snad v průběhu tří týdnů. Nejdříve budou propuštěni ti, kteří mají rodinné zázemí. Amnestie se však dotkne lidí, kteří toto zázemí nemají a navíc jsou obtížně resocializovatelní. Obracíme se proto na vás, abyste ihned po vyhlášení amnestie vstoupili ve styk se správou Nápravně výchovného ústavu, který je ve vašem okrese, resp. kraji a pokusili se s ní domluvit konkrétní opatření, pokud jde o propuštěné vězně. Máme takovou představu, že byste měli být při propuštění každého vězně a nabídnout mu ubytování a práci ve vašem okrese. K tomu je zapotřebí vše domluvit s podniky ve vaší oblasti, hlavně s podniky velkými. Je pravděpodobné, že vláda vydá nařízení o povinném umísťování amnestovaných, tak jako je tomu u osob se sníženou pracovní schopností. Důležité je poskytnout propuštěnému i morální podporu a působit na něj ve smyslu jeho resocializace. Je třeba využít sympatií, které vězni projevují občanskému hnutí. Bylo by rovněž vhodné, abyste do své práce zapojili psychology a lékaře a abyste ji koordinovali se sociálními kurátory, kteří podle zákona se mají o vězně postarat. Všechna tato opatření mají snížit míru recidivy, které je nutno se obávat po rozsáhlejší amnestii. Smyslem těchto opatření je rovněž postup v souladu s humanitními zásadami našeho demokratického hnutí, pomoc propuštěným vězňům nelze interpretovat jako sympatie k jejich trestné činnosti.

Pomoc by měla být poskytnuta i těm amnestovaným, kteří se do vašeho kraje a okresu vrátí z NVÚ umístěných mimo váš kraj či okres.

Děkujeme Vám za pochopení.

Koordinační centrum OF Praha
30.12.1989

P.S. Prosím Vás o zprávy, jak u Vás vypadá situace s propuštěnými, kolik se jich podařilo umístit, jaké jsou problémy apod.

Napsal: Uhl
Souhlasí: Petr Pithart
 
tobacamptobacamp
tobacamp