Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 30. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra krajským a okresním občanským fórům o připravované amnestii prezidenta republiky k 1. lednu 1990.

Není určeno k publikování
Krajským a okresním občanským fórům

Vážení přátelé,
píšeme Vám ohledně amnestie. Má být vyhlášena 1. ledna večer a vzhledem k tomu, že bude mít velký rozsah, bude amnestií stanoveno, že amnestovaní vězni budou propouštěni postupně, snad v průběhu tří týdnů. Nejdříve budou propuštěni ti, kteří mají rodinné zázemí. Amnestie se však dotkne lidí, kteří toto zázemí nemají a navíc jsou obtížně resocializovatelní. Obracíme se proto na vás, abyste ihned po vyhlášení amnestie vstoupili ve styk se správou Nápravně výchovného ústavu, který je ve vašem okrese, resp. kraji a pokusili se s ní domluvit konkrétní opatření, pokud jde o propuštěné vězně. Máme takovou představu, že byste měli být při propuštění každého vězně a nabídnout mu ubytování a práci ve vašem okrese. K tomu je zapotřebí vše domluvit s podniky ve vaší oblasti, hlavně s podniky velkými. Je pravděpodobné, že vláda vydá nařízení o povinném umísťování amnestovaných, tak jako je tomu u osob se sníženou pracovní schopností. Důležité je poskytnout propuštěnému i morální podporu a působit na něj ve smyslu jeho resocializace. Je třeba využít sympatií, které vězni projevují občanskému hnutí. Bylo by rovněž vhodné, abyste do své práce zapojili psychology a lékaře a abyste ji koordinovali se sociálními kurátory, kteří podle zákona se mají o vězně postarat. Všechna tato opatření mají snížit míru recidivy, které je nutno se obávat po rozsáhlejší amnestii. Smyslem těchto opatření je rovněž postup v souladu s humanitními zásadami našeho demokratického hnutí, pomoc propuštěným vězňům nelze interpretovat jako sympatie k jejich trestné činnosti.

Pomoc by měla být poskytnuta i těm amnestovaným, kteří se do vašeho kraje a okresu vrátí z NVÚ umístěných mimo váš kraj či okres.

Děkujeme Vám za pochopení.

Koordinační centrum OF Praha
30.12.1989

P.S. Prosím Vás o zprávy, jak u Vás vypadá situace s propuštěnými, kolik se jich podařilo umístit, jaké jsou problémy apod.

Napsal: Uhl
Souhlasí: Petr Pithart
 
tobacamptobacamp
tobacamp