Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 22. prosinec, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra odmítající řešení společenskopolitických problémů »revoluční cestou«.

V poslední době dochází k různým i dobře míněným snahám řešit problémy tzv. revoluční cestou. Dochází i k takovým případům, že některé OF na podnicíchsvévolně vnikají do útvarů obrany, které byly zřízeny podle dosud platného zákona o obraně státu. Takové jednání nesmíme připustit, protože nás diskredituje. OF je hnutím občanů usilující o demokracii a právní stát. To je naše základní hodnota, která nesmí být nikým, kdo se k nám hlásí, porušena. My všichni musíme dodržovat platné zákony všude a ve všem.

Koordinační centrum OF, 22. prosince 1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp