Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 22. prosinec, 12.15 hod., Praha. Společné prohlášení představitele Koordinačního centra Občanského fóra Václava Havla a představitele Svazu svobodných demokratů Maďarska Ference Köszega k událostem v Rumunsku.

Prohlášení
Každou hodinu přicházejí z Rumunska zprávy, které v nás vyvolávají stále větší hrůzu. Krvavá vláda rodinné kliky prožívá zřejmě své poslední dny. V agonii se však dopouští dalších zločinů proti národům Rumunska.

V těchto dramatických chvílích chtějí zastánci lidských práv v Maďarsku a Československu opět vystoupit společně. Spojuje nás téměř desetiletá tradice společného boje za demokracii, právo a svobodu. Dnes, kdy se zdá, že náš společný cíl je již na dosah ruky a kdy lid Rumunska povstal do boje za svobodu proti svým utlačovatelům, požadujeme společně, aby národy světa a všechny demokratické vlády podnikly všechny kroky k tomu, aby zabránily dalším masakrům v Rumunsku a aby ze společenství civilizovaného lidstva vyloučily uzurpátorský klan Ceauşeskovy rodiny. Pouze osvobození Rumunska umožní, aby národy zemí střední a východní Evropy mohly společně vykročit na cestu demokratického vývoje.

V Praze 22.12.1989
Za KC OF Václav Havel
Za Svaz svobodných demokratů Ferenc Köszeg
12.15
 
tobacamptobacamp
tobacamp