Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 21. listopad, odpoledne, Praha. – Stanovisko Občanského fóra k jednání jeho zástupců s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem.

Součástí dnešního prohlášení vlády ČSSR byla též informace o setkání předsedy vlády Ladislava Adamce se zástupci Občanského fóra.

Vláda pochopila jednání jako začátek dialogu a interpretovala je v tom smyslu, že i tato skutečnost svědčí o snaze orgánů vlády zásadně řešit stávající krizovou situaci. Tím podle mínění vlády pominuly důvody pro organizování stávek a demonstrací.

Prohlašujeme: Jednání zástupců OF s L. Adamcem mělo charakter pouze informativní, a proto nemohlo v žádném případě ovlivnit naše postoje. OF jednoznačně podporuje stávky studentů, divadelních a výtvarných umělců a rovněž podporuje vyhlášení generální stávky na 27. listopadu.

K případnému dialogu chceme napomoci tím, že se budeme podílet na ustavení výboru, který by reprezentoval nejširší veřejnost a který by zahájil jednání o čtyřech požadavcích základního prohlášení OF.

V Praze dne 21. listopadu 1989

ÚSD AV ČR, Archiv KC OF, sl. Dokumenty OF – kopie počítačového tisku
A4, 1 s.
 
tobacamptobacamp
tobacamp