Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 5. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra prezidentu republiky s návrhem znění amnestie pro politické vězně.

Koordinační centrum Občanského fóra z podnětu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných předkládá následující požadavek:

Prezident ČSSR nechť neprodleně, nejdéle do 10.12.1989 rozhodne o amnestii u všech osob, jejichž údajná trestná činnost je kvalifikována podle uvedených ustanovení trestního zákona. Jde o ustanovení sloužící jen k politické represi nebo o taková ustanovení, která sice podle úmyslu zákonodárce měla postihovat určitou závažnou trestnou činnost, jsou však justiční praxí posledních let zneužívána zase jen k politické represi.

Navrhujeme rozhodnutí o amnestii tohoto znění a rozsahu:

čl. I
Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy podvracení republiky (§ 98 tr. zákona), též ve vztahu k poškozování státu světové socialistické soustavy (§ 99), pobuřování (§ 100), zneužívání náboženské funkce (§ 101), hanobení republiky a jejího představitele (§ 102 a § 103), hanobení státu světové socialistické soustavy a jejího představitele (§ 104), opuštění republiky (§ 109), vniknutí na území republiky (§ 110), porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 111), poškozování zájmů republiky v cizině (§ 112), odnětí věci hospodářskému určení (§ 116), nedovolené podnikání (§ 118), útok na státní orgán (§ 152/2), útok na veřejného činitele (§ 156/2), ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele (§ 156a), schvalování trestného činu (§ 165), maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 171, odst. 1, písm. c), maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi (§ 178), hanobení rasy, národa a přesvědčení (§ 198 písm. b), neplnění odvodní povinnosti (§ 267), nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 269 a § 270) a ohrožování politického a morálního stavu jednotky (§ 288), spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

čl. II
Nařizuji, aby nebylo konáno, a pokud je konáno, aby bylo zastaveno řízení o přečinech podle § 6, písm. a), c) zákona č. 150/69 Sb.

čl. III
Promíjím nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly přede dnem tohoto rozhodnutí uloženy za trestné činy uvedené v čl. I a přečiny uvedené v čl. II tohoto rozhodnutí, s účinky, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

čl. IV
Tresty odnětí svobody podmíněně odložené, neodpykané tresty nápravného opatření, vykonané i nevykonané tresty peněžité, tresty vyhoštění a zákazu pobytu uložené i  samostatně přede dnem tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené v čl. I a přečiny uvedené v čl. II tohoto rozhodnutí promíjím s účinkem, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

Dne 5.prosince 1989
Za Koordinační centrum Občanského fóra:
Ladislav Lis, Petr Pospíchal

 
tobacamptobacamp
tobacamp