Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie politických událostí listopadových a prosincových dnů včetně předmluvy, historického a metodického úvodu, tematické bibliografie, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1997 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události, 240 stran. Chronologie poskytuje vhled do jednotlivých revolučních dnů. Zaznamenané události ovšem ani zdaleka nepodávají vyčerpávající přehled o převratném dění v celé zemi. Takový přehled by ani nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Jednotlivé události jsou číslované a systémem odkazů vzájemně propojené.
20. prosinec, středa

616
V Paláci kultury v Praze byl zahájen dvoudenní mimořádný sjezd KSČ pod ústředním heslem Za demokratickou socialistickou společnost. Účastnilo se jej asi jeden a půl tisíce delegátů. Hlavní politickou zprávu přednesl generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek. Za DFK promluvil L. Bělka, který označil DFK - k němuž se dosud připojilo 60 tisíc členů strany - za proud v rámci strany, který prosazuje její radikální demokratizaci. Po 23. hodině byly vyhlášeny výsledky voleb vedoucích představitelů strany. Předsedou KSČ byl 886 hlasy zvolen L. Adamec; prvním tajemníkem ÚV KSČ 819 hlasy V. Mohorita [635].

617
Ministra zahraničních věcí a obchodu Austrálie Garetha Johna Evanse přijal v Praze předseda vlády M. Čalfa. G. J. Evans poté rokoval s prvním místopředsedou vlády V. Komárkem a ministrem zahraničního obchodu A. Barčákem.

618
Předseda federální vlády M. Čalfa vykonal v doprovodu ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera jednodenní pracovní návštěvu Sovětského svazu, kde se setkal s předsedou rady ministrů SSSR N. Ryžkovem. Jednání, kterého se zúčastnili ministr zahraničních věcí SSSR E. Ševarnadze a velvyslanci obou zemí J. Řehořek a V. Lomakin, se týkalo problému hodnocení roku 1968, smlouvy o »dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR«, zejména však byly projednány některé problémy dalšího rozvoje hospodářské spolupráce obou zemí. Ministři zahraničních věcí se dohodli, že v první polovině ledna 1990 zahájí rozhovory o odsunu sovětských jednotek z Československa. Předsedu vlády ČSSR přijal odpoledne ke krátkému jednání mezi čtyřma očima předseda Nejvyššího sovětu SSSR M. Gorbačov.

619
Místopředseda vlády ČSSR J. Hromádka ukončil ve Vatikánu jednání o obsazení sedmi prázdných biskupských stolců v ČSSR. K patnáctiminutové audienci jej přijal papež Jan Pavel II. [632].

620
Místopředseda vlády ČSSR a předseda SPK V. Dlouhý oznámil na setkání pracovníků SPK, že centrálně plánovaná ekonomika v ČSSR vedla ke ztrátě kontaktu s průmyslově vyspělými zeměmi. Dlouhý upozornil, že je nutné odstoupit od pětiletého plánu pro léta 1991-1995 a nahradit jej dvou- až tříletým akvizičním programem, který bude znamenat definitivní ústup od systému direktivního hospodářství. Pro SPK z toho především vyplývá redukce aparátu.

621
V doprovodu představitele KV VPN M. Kňažka navštívil společný kandidát OF a VPN na prezidentský úřad V. Havel Slovensko. Nejprve se setkal v Bratislavě s A. Dubčekem, s nímž hovořil o nadcházející volbě prezidenta. Účastnil se mítinku v zaplněné sportovní hale v Prešově, kde se vyjádřil mj. i k otázce budoucnosti OF: »Pokud jde o OF, tak v tuto chvíli mohu těžko odhadovat, jaké bude jeho postavení po svobodných volbách. Nicméně do svobodných voleb se mi zdá, že OF bude nezávislá iniciativa, která doporučuje nebo podporuje různé společenské skupiny a politické strany, které budou do svobodných voleb vstupovat. Jiné politické síly nepodpoří či k nim zaujme indiferentní vztah. Rozhodně se ale OF nezformuje v předvolebním
období do politické strany.« Setkal se s pracovníky košických Východoslovenských železáren a od 16 hodin se zúčastnil mítinku v prostoru Univerzitní knihovny v Košicích, kde shromáždění občané s ovacemi přijali jeho slib, že A. Dubček bude mít v politickém životě důstojné zastoupení, které si zaslouží.

622
KV VPN zveřejnilo odmítavé stanovisko k dezinformaci deníku KSS Pravda, který uvedl, že VPN se postavila proti kandidatuře A. Dubčeka do funkce prezidenta republiky [596].

623
Pražské nakladatelství Melantrich vydalo autobiografickou knihu V. Havla Dálkový výslech.

624
Předseda přípravného výboru Křesťanskodemokratické strany V. Benda se v rozhovoru pro Zemědělské noviny vyjádřil k úloze své strany v blízké budoucnosti: »V dané chvíli se plně identifikujeme se strukturou a požadavky OF v tom smyslu, že se snažíme přispět k demontáži totalitního systému a k prvotnímu úkolu dovést zemi ke svobodným volbám a plně demokratickému zřízení. Aby tyto volby byly skutečně svobodné a smysluplné, to předpokládá ještě před nimi obnovení základní struktury občanské a politické společnosti. K tomu neodmyslitelně patří diferenciace na rozhodující ideové proudy, z nichž ten náš je ve smyslu politickém i ekonomickém nesocialistický.«

625
ÚV ČSL se zabýval politickou situací a návrhy na hlubší rozpracování základního programového prohlášení ČSL. Předseda ČSL J. Bartončík připomenul, že ČSL podporuje kandidaturu V. Havla do úřadu prezidenta ČSSR, a navrhl přejmenovat ČSL na Křesťanskosociální stranu, která by úzce spolupracovala se vznikající Křesťanskodemokratickou stranou.

626
Tiskový mluvčí Krajské správy SNB v Plzni J. Daněk komentoval ukončené vyšetřování likvidace archivních materiálů v lomu v blízkosti města: »Ze šetření jednoznačně vyplývá, že v žádném případě nešlo o pálení archivů StB, ale o skartaci písemností z běžného výkonu služby. Skartace písemností byla provedena v souladu s příslušnými pokyny a předpisy. Ne však běžným způsobem, protože zařízení, kde je skartace běžně prováděna, mělo technickou závadu. Byla však provedena nezodpovědně, takže některé materiály zůstaly neskartovány. Za nedůslednost při skartaci byli k dnešnímu dni kázeňsky potrestáni čtyři příslušníci správy StB Plzeň.«

627
V budově palestinského zastupitelství v Praze se uskutečnilo setkání zástupců KC OF P. Naumanna a M. Palouše se zvláštním a zplnomocněným velvyslancem Palestiny v ČSSR Samíhem J. Abdulem Fattahem. Zástupci KC OF informovali o poslání a cílech OF. Fattah vysvětlil základní palestinské stanovisko ke změnám ve východní Evropě a uvítal demokratizaci Československa.

628
Před velvyslanectvím Rumunské socialistické republiky v Praze v Nerudově ulici demonstrovalo po 16. hodině několik set občanů proti diktátorskému režimu N. Ceauşeska.

 
tobacamptobacamp
tobacamp