Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie politických událostí listopadových a prosincových dnů včetně předmluvy, historického a metodického úvodu, tematické bibliografie, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1997 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události, 240 stran. Chronologie poskytuje vhled do jednotlivých revolučních dnů. Zaznamenané události ovšem ani zdaleka nepodávají vyčerpávající přehled o převratném dění v celé zemi. Takový přehled by ani nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Jednotlivé události jsou číslované a systémem odkazů vzájemně propojené.
17. prosinec, neděle

572
V Bratislavě byl zahájen mimořádný sjezd KSS za účasti více než 800 delegátů a 27 bývalých členů strany. S projevem zde vystoupil generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek. Delegáti zvolili nový devadesátičlenný Ústřední výbor KSS a jedenáctičlenný výkonný výbor v čele s Jánem Širokým. Předsedou ÚKRK KSS byl zvolen Ján Demikát. Mimořádný sjezd pozastavil členství bývalým členům předsednictva a sekretariátu ÚV KSS I. Janákovi, G. Šlapkovi, E. Litvajové, V. Šalgovičovi, I. Goňkovi, Š. Bachárovi a E. Turzovi.

573
Na československo-rakouských hranicích mezi Hatěmi a Kleinhaugsdorfem se setkali ministři zahraničních věcí J. Dienstbier a Rakouské republiky A. Mock. Oba státníci vystoupili na mítinku v rakouském pohraničním městě Laa an der Thaya, kde Dienstbier oznámil, že vláda ČSSR následuje vládu Rakouské republiky a ruší od 20. prosince 1989 vízovou povinnost pro občany Rakouska. Poté ministři zahraničních věcí symbolicky přestřihli dráty hraničního zátarasu.

574
Ministr zahraničních věcí J. Dienstbier se v Bratislavě setkal se zástupci politických stran a občanských iniciativ Slovenska a požádal je o návrhy, podněty a připomínky k budování nové československé zahraniční politiky.

575
V Bratislavě se setkali první místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský a ministr vědy a výzkumu Rakouské republiky Erhardt Busek. Schůzka neměla předem připravený program. Rakouský ministr nabídl československé straně rozsáhlou spolupráci v oblasti vědy a školství.

576
Vedení Klubu za demokratický socialismus Obroda prohlásilo, že kandidaturu svého člena Č. Císaře do úřadu prezidenta republiky nevyhlásilo a nepodporuje [476].

577
Ředitel ČTK A. Benda uskutečnil rozhovor s dalším z kandidátů na úřad prezidenta ČSSR, tentokrát s Č. Císařem, kterého do této funkce navrhl sekretariát ÚV SSM. Císař se vyslovil pro volbu prezidenta z více kandidátů.

578
Za účasti stávkujících studentů, herců a zástupců OF sloužil odpoledne katolický kněz Václav Malý v bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře mši na památku událostí 17. listopadu 1989.

579
Stávkující studenti se v 16 hodin shromáždili v Praze na Albertově, kde byla před měsícem zahájena studentská manifestace, která rozpoutala proces politických změn v Československu [1]. Studenti i další občané prošli stejnou trasou jako 17. listopadu 1989. Na závěr manifestace promluvil od sochy sv. Václava na Václavském náměstí student M. Mejstřík. Připomněl, že stávka studentů potrvá tak dlouho, dokud nebude zaručena nezvratnost cesty od totality k demokracii. Zdůraznil, že studenti nyní spatřují tuto záruku v osobě V. Havla a vyzval vysokoškolské studenty z celé republiky, aby demonstrovali svůj postoj před budovou parlamentu, kde se bude v úterý 19. prosince rozhodovat o budoucím československém prezidentovi.

580
Ve 20.50 vysílala televize besedu s ústavněprávním expertem a členem rady KC OF Z. Jičínským. Jičínský prohlásil, že návrh přímé volby prezidenta, který předložili komunističtí poslanci, byl politicky velmi nezodpovědný a mohl by vést k prohloubení krize, která nebude mít ústavní řešení. Jičínský poukázal na protimajorizační princip ve Sněmovně národů, jehož zavedení do přímého hlasování by bylo velice obtížné a zdlouhavé.

581
Představitel KV VPN J. Budaj vystoupil ve 21.30 v televizním pořadu Aktuality. Popřel sdělení deníku ÚV KSS Pravda, že VPN zabránilo kandidatuře A. Dubčeka do funkce prezidenta republiky, a odmítl stavět V. Havla a A. Dubčeka proti sobě, neboť obě osobnosti reprezentují demokratické síly [471, 472].

 
tobacamptobacamp
tobacamp