Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Listopad ´89, podobně jako Srpen ´68, bývá právem představován také jako výtrysk spontánní slovesné tvořivosti. Z širokého proudu projevů, většinou od anonymních tvůrců, se později vybírají, vydávají a citují jen ty nejzdařilejší. Odtud je blízko k zavádějícím charakteristikám o vysoké občanské a politické vyspělosti národa apod. Chceme ukázat i méně známou, více skrývanou tvář probuzené veřejnosti. Vybrané amatérské básně se většinou pohybují za hranicí laciné sentimentality a kýče, avšak odrážejí kolektivně prožívanou euforii a emotivní vytržení ze všedního dne možná bezprostředněji, než pronikavý vhled do dění okořeněný zdravou nadsázkou a smyslem pro humor. Chceme představit demokratickou revoluci také v její více emotivní a patetické podobě.
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
Sametový kýč Sametový kýč Sametový kýč
 
tobacamptobacamp
tobacamp