Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Všechny publikované fotografie byly do archivu Ústavu pro soudobé dějiny zapůjčeny v 90. letech pro dokumentární a vědecké účely. Některé z nich byly použity v knize Deset pražských dnů. 17.–27. listopad 1989. Dokumentace (673 stran), vydané v Praze v roce 1990. Všechny fotografie jsou autorským dílem a Ústav pro soudobé dějiny nedisponuje autorskými právy k jednotlivým kusům a souborům. Neposkytuje proto žádné kopie publikovaných snímků.

Generální stávka / Triumf československé veřejnosti / Dělnická třída odmítá vedoucí roli KSČ

Generální stávka Generální stávka Generální stávka Generální stávka
Generální stávka Generální stávka Generální stávka Generální stávka
Generální stávka Generální stávka
 
tobacamptobacamp
tobacamp