Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 10. prosinec, 14.00 hod., Praha. Projev Václava Havla k demonstrantům na Václavském náměstí, v němž jsou shrnuty výsledky, kterých po 17. listopadu 1989 dosáhlo občanské hnutí.


Vážení přátelé,
velký společenský pohyb v naší zemi, který prožíváme, vyvolali studenti, k nimž se ihned přidali umělci a celá kulturní obec. Přesně před třemi týdny, v neděli 19. listopadu, vzniklo v pražském Činoherním klubu Občanské fórum jako pokus o sjednocení a koordinaci všech občanů a společenských sil, které už mají dost totalitního systému a chtějí se konečně chovat svobodně. Od té doby se stalo mnoho věcí. Mrtvolné a mnohaleté ticho ponižovaných lidí prorazil lidový mnohohlas. Mnozí tu vzrušenou a dramatickou dobu nazývají pokojnou revolucí.

Uměle zastavené dějiny se náhle rozběhly závratnou rychlostí, rychlostí, která nás všechny znovu a znovu překvapovala. Historici tu dobu jednou budou analyzovat a řeknou nám, co to vlastně bylo.

Jsem tu zplnomocněn mluvit za Občanské fórum. Toto fórum navázalo na původní požadavky studentů a rozhodlo se žádat, aby byly provedeny některé důležité změny do Dne lidských práv, tedy do dneška. Po celé zemi rychle vykvetla občanská fóra, rychle se vytvořila síť stávkových výborů, začly vznikat nezávislé organizace, sdělovací prostředky si vydobyly svobodu slova. Fórum znamená náměstí. Naše země se stala jediným velkým náměstím, kde každý mohl a může promluvit. Současně s Občanským fórem začala na Slovensku působit jeho sesterská iniciativa Verejnosť proti násiliu, která se rychle stala skutečným mluvčím slovenského národa, která s Občanským fórem úzce spolupracuje a
která má tytéž požadavky. Pod tlakem tohoto velkého lidového vzedmutí provedlo politické a státní vedení některé důležité kroky.

Pokusme se je shrnout:

  1. Z ústavy byl vypuštěn článek o vedoucí úloze KSČ a o marxismu-leninismu jako státní ideologii.
  2. Ze všech svých funkcí odstoupili nejzkompromitovanější představitelé starého režimu v čele s Milošem Jakešem.
  3. Po mnoha nesmírně složitých jednáních, plných napínavých zvratů, byla sestavena Vláda národního porozumění. Před chvílí složila slib do rukou prezidenta republiky a lze vás tedy s ní seznámit. Devět jejích členů se těší přímé podpoře Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu. Jsou mezi nimi i dva členové KSČ, které jsme přímo do vlády doporučili. Naší plné podpoře se těšíi dva příslušníci ČSL. Jsme šťastni, že prvními dvěma místopředsedy vlády jsou dr. Ján Čarnogurský, jeden ze skutečných politických mluvčích slovenského národa, a Valtr Komárek. Spolu s dalším místopředsedou Vladimírem Dlouhým a Václavem Klausem, ministrem financí, tvoří ekonomický tým, který je nám zárukou cesty ke skutečné ekonomické reformě. Polovičatá přestavba, jak byla dosud připravována, by znamenala neštěstí pro naši ekonomiku. Rychle se musí pokojně a bez jakýchkoli sociálních otřesů proměnit ve skutečnou ekonomickou reformu. Jsme šťastni, že ministrem zahraničí je signatář Charty 77 a dosavadní mluvčí Občanského fóra Jiří Dienstbier. Jsme šťastni, že ministrem práce asociálních věcí je dělník z ČKD Praha Petr Miller. Mezi dalšími, které Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu podporuje, vidíme šťastni našeho přítele Richarda Sachra z ČSL. Ministerstvo vnitra bude zatím řízeno předsedou vlády a jeho dvěma prvními místopředsedy Jánem Čarnogurským a Valtrem Komárkem. Státní bezpečnost bude vyčleněna z tohoto ministerstva a podřízena zvláštnímu výboru, podléhajícímu prvnímu místopředsedovi vlády Jánovi Čarnogurskému. Předsedou Federálního úřadu pro tisk a informace je signatář Charty 77 Miroslav Kusý. Tato funkce se pravděpodovně promění v ministra vlády. Zákonnou cestou bude přestrukturována vláda, některá ministerstva budou pravděpodobně sloučena, některá zrušena a některá nově zřízena, jako například ministerstvo životního prostředí. Domníváme se, že tato vláda se právem nazývá Vládou národního porozumění. Je to samozřejmě vláda protazímní, která má dovést naši zemi ke svobodným volbám, v nichž si naše národy po mnoha desetiletích poprvé zvolí svobodně své představitele do všech zastupitelských sborů. KSČ nese odpovědnost za všeobecný duchovní, mravní, politický i hospodářský úpadek naší země. Vyzýváme ji proto, aby své nejlepší lidi postavila do svého čela a pomohla nám všem převést tuto zemi od totality k demokracii.
  4. A poslední důležitá zpráva: prezident republiky dr. G. Husák odstoupí dnes ze své funkce.

Vyhráno ještě není. Ale úspěchy to jsou velké a dávají velkou naději nám všem. Jsou to úspěchy nás všech, obou našich národů. Bez jejich spontánního probuzení by nebylo těchto úspěchů dosaženo. Naše pokojná revoluce vznikla z odporu studentů a posléze celého národa proti násilí, špíně, intrikám, bezpráví, mafiím, privilegiím a perzekucím. Zachovejme jí její čistotu, mírumilovnost, láskyplnost i její vesele přátelský přídech! Dbejme o to, aby tyto hodnoty rozkvétaly dál! Nedopusťme, aby kdokoli jakkoli pošpinil tuto krásnou tvář naší pokojné revoluce!

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!

 
tobacamptobacamp
tobacamp