Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 9. prosinec, od 10.15 hod., Praha. Diskuse členů akční skupiny Koordinačního centra Občanského fóra o možnostech restrukturalizace federální vlády a volbě prezidenta republiky.

icon Úryvek č. 1 (83.24 kB)
icon Úryvek č. 2 (63.48 kB)
 
tobacamptobacamp
tobacamp