Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 8. prosinec, Praha. Přípravné jednání zástupců Koordinačního centra Občanského fóra s vedoucími představiteli Československé strany socialistické, Československé strany lidové a ústředního výboru Socialistického svazu mládeže o složení a charakteru federální vlády.

icon Úryvek (93.68 kB)
 
tobacamptobacamp
tobacamp