Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 8. prosinec, Praha. Porada akční skupiny Koordinačního centra Občanského fóra o nadcházejícím jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s politickými stranami o složení federální vlády a volbě prezidenta republiky.

icon Úryvek č. 1 (64.52 kB)
icon Úryvek č. 2 (70.54 kB)
icon Úryvek č. 3 (77.7 kB)

 
tobacamptobacamp
tobacamp