Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 7. prosinec, 12.00 hod., Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu reagující na večerní vystoupení předsedy federální vlády Ladislava Adamce v televizi a rozhlase.

Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu Včera vystoupil v televizi a v rozhlase předseda federální vlády pan Ladislav Adamec. Naznačil, že OF a VPN mu kladou ultimativní požadavky na sestavení vlády a že vystupují s hrozbami.

Není to pravda. OF a VPN jednají s panem předsedou velmi zdrženlivě. Před sestavením vlády, která byla vyhlášena minulou neděli, jsme nevznesli žádné jmenovité požadavky, ačkoliv jsme k tomu byli vyzváni. Doporučovali jsme jenom, aby složení nové vlády odráželo fakt, že KSČ ztratila nejen ústavně zakotvenou vedoucí roli ve společnosti, ale především důvěru veřejnosti. Doporučovali jsme také, aby nová vláda byla vládou odborníků.

Teprve poté, tedy ve chvíli, kdy pan předseda zjistil, že se jeho nová vláda nesetkala s podporou veřejnosti, a pozval nás k novému jednání, předložili jsme mu – na jeho výslovné přání – návrhy na možnou rekonstrukci vlády. Tyto návrhy jsme po dohodě s ním dále specifikovali a dnes ráno mu písemně předali. Jmenovitě doporučujeme pouze obsazení sedmi ministerských funkcí z jedenadvaceti.

Pan předseda federální vlády byl první, kdo s námi začal jednat, je to tedy on, kdo chce vládu rekonstruovat a kdo je za její změnu odpovědný veřejnosti. Podá-li demisi, beztak vládu povede až do chvíle, kdy jeho nástupce složí slib prezidentovi republiky. Za práci vlády v těchto dnech je tedy tak jako tak odpovědný on.

Je jasné, že krizi vyvolala špatně sestavená vláda, nikoli my. Své návrhy neprosazujeme, k jejich uspěchanému přijetí nikoho nenutíme, snažíme se prostě v zájmu celé společnosti panu premiérovi pomoci. Jelikož východiskem z hospodářské krize není polovičatá přestavba, koncipovaná za bývalého vedení, nabízíme panu premiérovi síly našich nejlepších ekonomů, kteří léta pracují na lepší alternativě. Nejde nám o věčná provizoria a nejistoty, nechceme ústavní krizi, chceme jít pokojnou cestou k demokracii a prosperitě. Chceme, aby budoucí vláda byla vládou národní spásy, a nikoli katastrofy. Své dosavadní návrhy, jakož i zvukové záznamy ze všech jednání jsme připraveni okamžitě předložit veřejnosti.

Večer promluvíme v televizi a rozhlase a vysvětlíme, co chceme a proč. Diskreditovat se nenecháme, protože diskreditaci našeho úsilí chápeme jako přehlížení lidové vůle.

V Praze dne 7. prosince 1989 ve 12.00
Václav Havel

 
tobacamptobacamp
tobacamp