Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array

1989, 6. prosinec, od 1.30 hod., Praha. – Výňatky z diskuse rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra a zástupců Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu o podílu Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu na rekonstrukci federální vlády a o obsazení funkce prezidenta republiky.


icon Úryvek č. 1 (56.23 kB)

icon Úryvek č. 2 (56.9 kB)

icon Úryvek č. 3 (63.03 kB)

icon Úryvek č. 4 (59.65 kB)

icon Úryvek č. 5 (64.97 kB)

 
tobacamptobacamp
tobacamp