Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array

1989, 5. prosinec, od 16.50 hod., Praha. Výňatky z porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra o taktice a strategii Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu při vytváření nové federální vlády.

icon Úryvek č. 1 (103.44 kB)

icon Úryvek č. 2 (83.96 kB)

icon Úryvek č. 3 (106.49 kB)

icon Úryvek č. 4 (92.65 kB)


 
tobacamptobacamp
tobacamp