Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 25. listopad, 23.00 hod., Praha. Zápis z pracovní porady informační komise Občanského fóra.

Záznam z pracovní porady Informační komise konané 25.11.1989 večer po tiskové konferenci

Přítomni: Petr Pospíchal, Adam Piňos, Martin Palouš, Štěpán Sommer, Pavel Seifter, Ivan Gabal, Lída Vítkovičová, Milada Vorlová.

Cílem je program komise zítra, v neděli 26.11.

Závěr: úkolem je sbírání informací použitelných uvnitř pro OF, a to:
1. oficiální stanoviska (ČTK, rozhlas);
2. naše stanoviska (včetně studentských);
3. informace z tiskového střediska;
4. informace z jednání jiných komisí.

Z tohoto udělat shrnutí pro použití přípravy tiskové konference (Václav Malý) na 18.45 hodin. Výhradně fakta ověřená!

Obsazení úkolů:
Stálá přítomnost a organizace v místnosti a u telefonu: Adam Piňos
Ad 1 (ČTK, rozhlas, tisk) – Michal Faflík, Lída Klikarová, student
Ad 2 přímé informace z porad: různě
Ad 3 informace z tiskového střediska: Štěpán Sommer
Ad 4 informace z jiných komisí: Pavel Seifter
Shrnutí zpráv: Martin Palouš, Ivan Gabal
Psaní na stroji: Milada Vorlová

Další úkoly:
zajistit zpracování natáčení z našich tiskovek: ...;
sehnat na zítřek 3 studenty (třídění pošty, zahraniční rozhlas, pomocník ad 1); 
sehnat pro Československý rozhlas jednoho z OF pro odpolední natáčení (pro Mikrofórum či Sedmičku) –  ve 12 hodin si pro jméno přijde paní Milada Langrová; u technické komise sehnat: identifikační cedulky, kopíráky, další psací stroj, přímou tel. linku, u p. Kuchaře zajistit opravu zásuvkového obvodu v místnosti.

Časové údaje na zítřek zatím známé:
9.30 zasedání pléna
11.00 delegace na jednání s vládou
12.00 (cca) pí Langrová z rozhlasu
14.00 manifestace na Letné
18.45 předání souhrnu zpráv

Zapsala: Vorlová
25.11.1989, 23.00 hod.

 
tobacamptobacamp
tobacamp